Veselības aprūpes pārstāvju reģistrācija

Lai reģistrētos mācību programmai “Cilvēcīgi par Tehnoloģijām” veselības aprūpes speciālistiem, aizpildiet šo reģistrācijas anketu. 

Aizpildot šo anketu, Jūs automātiski reģistrējaties mācību programmai “Cilvēcīgi par Tehnoloģijām” veselības aprūpes speciālistiem.

Aizpildot šo anketu, Jūs piekrītat, ka Riga TechGirls apstrādā, apkopo, izmanto un saglabā Jūsu personas datus mācību programmas “Cilvēcīgi par Tehnoloģijām” veselības aprūpes speciālistiem norises plānošanas un pārskatu sagatavošanas vajadzībām, kā arī lai Jūs identificētu un nepieciešamības gadījumā sazinātos ar Jums. Jūsu sniegtās atbildes ir konfidenciālas.

Papildus dati tiks apkopoti un analizēti anonīmi, kā arī publicēti tikai apkopotā veidā. Vispārīgā datu aizsardzības regula neattiecas uz anonīmu datu apstrādi. Jūsu sniegtie personas dati netiks izpausti trešajām personām. Ja ar datiem pētniecības nolūkos strādās kāda trešā persona, tad tās rīcībā tiks nodoti tikai anonimizēti dati.

Apstrādājot personas datus, Riga TechGirls ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tajā skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citus datu apstrādi un privātumu regulējošos normatīvos aktus.

Jūsu dati no biedrības Riga TechGirls datubāzes tiks dzēsti viena gada laikā pēc mācību programmas uzsākšanas (21.03.2024.).

*Obligāti aizpildāmi lauki. Bez šo personas datu norādīšanas mēs nevaram Jums nodrošināt dalību projektā.

!Šo nav nepieciešams pildīt obligāti! Lai novērtētu Jūsu digitālās prasmes uzsākot šo mācību programmu, lūdzu aizpildiet šo Digitālo prasmu testu (https://mydigiskills.eu/lv/). Lūdzu ierakstiet savu vērtējumu katrā no digitālo kompetenču jomām, kuru ieguvāt izpildot MyDigiSkills testu:
  Pirms apstiprināšanas, lūdzu, vēlreiz pārlasiet iesniegtās atbildes un pārliecinieties, ka vārds, uzvārds un e-pasta adrese ir norādīta korekti! Šī informācija būs kritiski svarīga, kad informēsim Jūs par mācību programmas norisi un sagatavosim apliecības  par programmas absolvēšanu. Iesniedzot atbildes un nospiežot “Apstiprināt” :
  1. Jūs piekrītat, ka piedalāties mācību programmā “Cilvēcīgi par Tehnoloģijām” veselības aprūpes speciālistiem;
  2. Jūs piekrītat, ka Riga TechGirls apstrādā, apkopo, izmanto un saglabā jūsu personas datus “Cilvēcīgi par Tehnoloģijām” mācību programmas norises plānošanas un pārskatu sagatavošanas vajadzībām, kā arī lai Jūs identificētu un nepieciešamības gadījumā sazinātos ar Jums. Jūsu sniegtās atbildes ir konfidenciālas.