Skolotājiem

Programma norisinājās 2022. gada pavasarī un notika divas reizes nedēļā – otrdienās, ceturtdienās plkst. 17.00-18.30, praktiskās darbnīcas notika četrās atsevišķās sestdienās, 1,5-2h garumā.

Plašāk par programmu iespējams lasīt zemāk.

Reģistrācija ir noslēgusies!

Jautājumu gadījumā raksti uz skolotajiem@rigatechgirls.com

Iepazīšanās pasākums

Atklāšanas nodarbība

Par programmu

2022. gada ziemā aicinājām piedalīties “Cilvēcīgi par tehnoloģijām” skolotāju mācību programmas digitālās izaugsmes meistarklasēs.

Šo mācību mērķis bija celt Latvijas skolotāju digitālās prasmes. Mācību saturs tika veidots tā, lai skolotāji iegūtu ne tikai teorētiskas, bet arī ļoti praktiskas zināšanas par to, kā:
gudrāk un efektīvāk izmantot savā darbā dažādus digitālos rīkus, 
atvieglotu savu ikdienas darbu, 
demonstrējot savu digitālo kompetenci klasē, tieši un pastarpināti vairot arī skolēnu digitālās prasmes.

Mācību programmas tapšanā sadarbojās izglītības nozarē un IT sektorā strādājošie, ievērojot pedagogu digitālo kompetenču starptautiskos standartus un nozares rekomendācijas.  Programmas saturs tika vērsts uz maksimāli pielietojamu praktisku zināšanu sniegšanu un ir piemērots visos izglītības līmeņos strādājošajiem (sākumskola, pamatskola, vidusskola, profesionālās ievirzes skolas). Dalība mācībās bija bez maksas, un par sekmīgu programmas apguvi tika izsniegts sertifikāts.

Nodarbības tika dalītas četros tematiskajos blokos jeb moduļos, kas bija veltīti kādai konkrētai digitālo prasmju tēmai: informācijas un datu lietpratībai, drošībai, digitālā satura radīšanai un rediģēšanai, komunikācijai, savstarpējai mijiedarbībai un sadarbībai, izmantojot digitālos rīkus. Ar pilnu programmas aprakstu un lekciju datumiem var iepazīties zemāk.

Katra moduļa noslēgumā notika praktiskā darbnīca, kuras laikā mentoru vadībā mācību dalībniekiem bija iespēja jauniegūtās zināšanas pielietot praksē un izmēģināt dzīvē virkni no mācību laikā apspriestajiem digitālajiem rīkiem un risinājumiem.

Ja Jums ir radušies papildu jautājumi, rakstiet mums uz , zvaniet uz +371 27406498 (darba dienās, no plkst. 09.00 līdz plkst. 18.00), vai arī iepazīstaties ar programmā plānoto, noskatoties programmas iepazīšanās pasākumu Riga TechGirls Facebook lapā.

Nodarbību grafiks

Kalendārs

Februāris

01.02. 0. Nodarbība – Iepazīšanās pasākums par pašu programmu un tajā gaidāmo

08.02. 1. Nodarbība – Programmas atklāšanas nodarbība

10.02. 2. Nodarbība – Digitālā pratība skolotājiem

15.02. 3. Nodarbība – Darbs ar informāciju

17.02. 4. Nodarbība – Ierīces mācībām

22.02. 5. Nodarbība – Informācijas pārvaldība

24.02. 6. Nodarbība – Drošība digitālajā vidē

26.02. 1. Darbnīca 

Marts

01.03. 7. Nodarbība – Privātās informācijas drošība un aizsardzība

03.03. 8. Nodarbība – Drošība un datu aizsardzība

08.03. 9. Nodarbība – Ierīču drošība un aizsardzība

10.03. 10. Nodarbība – Spēļošana un tās nozīme mācību procesā

12.03. 2. Darbnīca  

15.03. 11. Nodarbība – Dizaina domāšana skolotājiem

17.03. 12. Nodarbība – Kā domā un uztver mūsdienu skolēni?

22.03. 13. Nodarbība – Digitālie rīki mācīšanai

24.03. 14. Nodarbība – Vērtīgi padomi darbā ar Word/Excel
29.03. 15. Nodarbība – Satura radīšana mācību stundām

31.03. 16. Nodarbība – Prezentāciju veidošana un rediģēšana

Aprīlis

02.04. 3. Darbnīca 

05.04. 17. Nodarbība – Digitālie rīki iekļaujošai nodarbībai

07.04. 18. Nodarbība – Canva izmantošana mācību satura radīšanai
12.04. 19. Nodarbība – Noderīgi Google rīki
14.04. 20. Nodarbība – Tīkla etiķete – netiķete
19.04. 21. Nodarbība – Kombinēta mācīšanās un skolēnu iesaistīšana
21.04. 22. Nodarbība – Kā pieradināt Miro?

23.04. 4. Darbnīca 

26.04. 23. Nodarbība – Kāpēc mācīties visu mūžu?

28.04. 24. Nodarbība – Noslēgums un atskats uz paveikto

Skolotāju programmas komanda

Elīna Smilga

Elīna vada “Cilvēcīgi par tehnoloģijām” skolotāju mācību programmas norisi. Viņa rūpējas par to, lai mācību saturs būtu kvalitatīvs, lektori – zinoši, un viss notiktu savlaicīgi un raiti.
Elīnai ir svarīgi, lai tehnoloģijas un dažādi digitālie rīki skolās kļūtu ne tikai fiziski pieejamāki, bet augtu arī pedagogu kompetence tos likt lietā. Tāpat svarīgi, lai tehnoloģijas atvieglo izglītības speciālistu ikdienu un komunikāciju ar skolēniem, nevis to apgrūtina.

Zane Priedīte

Zane uzrunā programmas lektorus, atbild par laicīgu komunikāciju ar tiem un nodarbību norises vadlīniju ievērošanu skolotāju tehnoloģiju virzienā. Viņai ir svarīgi, lai skolotāji apgūst tehnoloģijas un spēj tās jēgpilni izmantot savā darbā.

Laura Kiseļova

Laura piedalās programmas izstrādē, veido nodarbību aprakstus un testus, kā arī uzrunā lektorus.
Viņai ir svarīgi, lai skolotāji vēl drošāk un pārliecinošāk izmanto tehnoloģijas gan savā darbā, gan ikdienā, lai ar savu piemēru iedvesmotu skolēnus izmantot tehnoloģijas jēgpilni.

Oksana Tatarina

Oksana atbild par programmas izstrādi, nodarbību sagatavošanu, veido testus un palīdz gatavot materiālus mājaslapai. Viņai ir svarīgi atbalstīt skolotājus digitālo prasmju apgūšanā un zināšanu paplašināšanā par jaunām tehnoloģijām, lai palīdzētu skolotājiem tās efektīvi izmantot mācību procesā.

Aiva Staņēviča

Aivas galvenā atbildības zonā ir programmas “Cilvēcīgi par tehnoloģijām” mājaslapas izstrāde un uzturēšana. Papildus viņa palīdz komandai uzrunāt un atrast labāko lektorus, kā arī moderēs nodarbības, ja būs nepieciešams.
Aiva uzskata, ka spēja izmantot dažādas tehnoloģijas ir milzīgs resurss labāku rezultātu sasniegšanai – gan ikdienā, gan mācību procesā. Tehnoloģijas nav nekas biedējošs, tikai jāmāk pareizi pasniegt!

Līga Ozoliņa

Līga palīdz veidot “Cilvēcīgi par tehnoloģijām” skolotāju mācību programmas saturu un sniedz ieguldījumu labāko lektoru un jomas speciālistu piesaistē. Līga ir pārliecināta, ka gudri un radoši izmantojot tehnoloģijas, skolotāju ikdiena var kļūt ne vien vienkāršāka, bet arī aizraujošāka. Tāpēc viņai ir svarīgi iedrošināt skolotājus ļauties dažādu digitālo rīku iepazīšanai un rādīt un stāstīt visus tos brīnumus, ko ar tiem var dabūt gatavu.

Biežāk uzdotie jautājumi

Šī programma paredzēta skolotājiem: 

  • Sākumskolas skolotājiem
  • Vispārējās pamatizglītības skolotājiem
  • Vispārējās vidējās izglītības skolotājiem
  • Speciālās izglītības skolotājiem
  • Profesionālās izglītības skolotājiem

Šo mācību saturs ir veidots tā, lai skolotāji iegūtu ne tikai teorētiskas, bet arī ļoti praktiskas zināšanas par to, kā gudrāk un efektīvāk savā darbā izmantot dažādus digitālos rīkus, un ar savu kompetenci vairotu arī skolēnu digitālās prasmes.

Šīs mācību programmas tapšanā ir sadarbojušies izglītības nozarē un IT sektorā strādājošie, ievērojot pedagogu digitālo kompetenču starptautiskos standartus un nozares rekomendācijas.  Dalība mācībās ir bez maksas, un par sekmīgu programmas apguvi tiks izsniegts sertifikāts.

Pēc programmas pabeigšanas tavas zināšanas par digitālajām prasmēm būs kļuvušas daudz plašākas un tu varēsi tās izmantot praksē, lai uzlabotu savu profesionālo ikdienu!

Pieteikšanās ir slēgta!

Jā, programmā var pieteikties arī pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka programma pamatā ir izstrādāta vispārējās izglītības posma pedagogiem (sākumskola, pamatskola, vidusskola). Arī darbnīcu saturs ir plānots kā skolu pedagogu mijiedarbošanās, lai veidotu mācību materiālus, ar kuriem varētu doties klasē jau uzreiz pēc mācībām.

Nē, vēlams izvēlēties to vienu, kura, Jūsuprāt, Jums sniegs vislielāko vērtību Jūsu profesionālajā darbībā.

Reģistrācijas apstiprinājums atnāks automātiski e-pastā. Ja apstiprinājums neatnāk tūlītēji, lūgums nogaidīt līdz konkrētās dienas beigām un pārbaudīt, vai apstiprinājuma e-pasts nav nokļuvis e-pasta Junk vai Spam mapē. Reģistrējoties, lūdzu, pārbaudiet, vai e-pasta adrese ir norādīta pareizi!

Ja diennakts laikā nav saņemts apstiprinājuma e-pasts, lūgums rakstīt uz: skolotajiem@rigatechgirls.com.

Šī mācību programma ir bez maksas!

Mācības notiks no 8. februāra līdz 28. aprīlim.

Nodarbības notiks otrdienās un ceturtdienās no plkst. 17.00 līdz 18.30 tiešsaistē, nodarbības būs iespējams noskatīties arī ierakstā. 

Mājaslapas sākumlapā ir publicēts kalendārs ar datumiem, kad ir plānotas nodarbības. Nodarbību materiāli un ieraksti nākamajā dienā būs pieejami mājaslapā. 

Arī praktiskās darbnīcas notiks tiešsaistē, taču tās būs jāapmeklē reāllaikā.

Nodarbības varēs noskatīties YouTube platformā, bet darbnīcas notiks Zoom platformā. Lai veiksmīgāk noritētu komunikācija par un ap programmu, dalībnieku komunikācijas vajadzībām tiks izmantota arī Slack darba vieta. Instrukcijas Slack izmantošanai un piekļuvi tam, nosūtīsim pēc reģistrācijas. 

Programmas ietvaros paredzētas 4 praktiskās darbnīcas, kas notiks sestdienās. Tām būs laicīgi jāpiesakās (jāaizpilda reģistrēšanās forma). Par pieteikšanos informāciju saņemsiet gan e-pastā, gan Slack kanālā.

Darbnīcas notiks katra tematiskā moduļa noslēgumā un to laikā mentoru vadībā būs iespēja jauniegūtās zināšanas pielietot praksē un izmēģināt dzīvē virkni no mācību laikā apspriestajiem digitālajiem rīkiem un risinājumiem. 

Darbnīcu apmeklējums nav obligāts.

Zināšanu pārbaudes tests paredzēts pēc katra moduļa. Kopā paredzēti 4 testi. 

Pieeja testiem būs atvērta sākot ar nākamo dienu pēc moduļa apgūšanas. To varēs pildīt vienu nedēļu, tad pieeja tam tiks slēgta. Par testa atvēršanu Jūs saņemsiet paziņojumu gan e-pastā, gan Slack kanālā.

Katrā testā jāsasniedz ne zemāk kā 70% pareizu atbilžu. Ja testa rezultāts būs zemāks nekā 70%, tad to būs iespēja kārtot atkārtoti (1 reizi). Tātad katru testu varēs pildīt tikai 2 reizes.

Jā, ja tiks izpildīti visi nosacījumi apliecības iegūšanai. Lai iegūtu apliecību, ir nepieciešams izpildīt visus 4 testus, katrā iegūstot ne zemāk kā 70% pareizu atbilžu. 

Reģistrējoties programmai, ir korekti jāievada visi lūgtie dati. Izmantojot šos datus, tiks sagatavota apliecība.

Apliecība tiks izsniegta mēneša laikā pēc programmas apguves.

Raksti uz skolotajiem@rigatechgirls.com un mēs tev atbildēsim!